----------------Mailchimp------------ ---------------- ----------------Google Analytics ------------ ----------------

Privacy Policy

The Plant Party respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. The Plant Party is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die The Plant Party verwerkt

The Plant Party verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van www.theplantparty.nl en/of wanneer je deze gegevens zelf op de website verstrekt en/of wanneer je gebruik maakt van één van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die The Plant Party verwerkt.

Wanneer je de website bezoekt registreert The Plant Party (mogelijk):
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– E-mail adres
– Voor- en achternaam

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief registreert The Plant Party:
– E-mailadres
– Voor- en achternaam

Wanneer je je inschrijft voor één van onze evenementen The Plant Party:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Bankrekeningnummer

Daarnaast verwerkt The Plant Party overige persoonsgegevens wanneer je die zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

The Plant Party heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat The Plant Party zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theplantparty.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel The Plant Party persoonsgegevens verwerkt

The Plant Party verwerkt jouw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doelen:

– Het analyseren van jouw gedrag op de website. Zo kunnen we de website optimaliseren en artikelen schrijven die bezoekers interessant vinden.
– Het mogelijk maken om artikelen te delen via de social media buttons die op theplantparty.nl staan.
– Het blokkeren van spammers.
– Het verzenden van onze nieuwsbrief.
– Om je te kunnen informeren over de diensten die je bij ons afneemt.
– Om jouw betaling te kunnen afhandelen.

Op basis van welke grondslag The Plant Party persoonsgegevens verwerkt

The Plant Party verwerkt jouw persoonsgegevens met een reden. Dit gebeurt namelijk op één van de volgende gronden:

– Op basis van toestemming: jij geeft zelf gegevens af wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft voor één van onze evenementen.
– Op basis van gerechtvaardigd belang: The Plant Party kan bijvoorbeeld spammers blokkeren door IP adressen te registreren.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Plant Party neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang The Plant Party persoonsgegevens bewaart

The Plant Party bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden bewaard of totdat jij een verzoek indient om je gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Plant Party verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van The Plant Party, heeft The Plant Party een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze partijen zijn TransIP (de hostingpartij van deze website) en Google Analytics. The Plant Party blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die The Plant Party gebruikt

The Plant Party gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die The Plant Party gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. The Plant Party gebruikt in elk geval cookies voor:

Google Analytics

We willen natuurlijk graag weten hoe bezoekers theplantparty.nl gebruiken. Zo kunnen we de website optimaliseren en artikelen schrijven die bezoekers interessant vinden. Daarom gebruiken Google Analytics. Via www.theplantparty.nl worden cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen, analyseert Google voor ons en wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. We kunnen je daarom niet persoonlijk herkennen. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Social Media buttons

We willen het je graag gemakkelijk maken om berichten van The Plant Party te delen via verschillende social media kanalen. Daarom hebben we social media buttons toegevoegd aan deze website. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen.

Mailchimp

Als je je hebt ingeschreven om onze nieuwsbrief in je mailbox te ontvangen, dan gebruikt www.theplantparty.nl ook cookies. Onze nieuwsbrief versturen we namelijk via Mailchimp en we hebben een koppeling tussen Mailchimp en onze website zodat je je daar kan inschrijven. Bovendien krijgen we je e-mailadres, en eventueel je voor- en achternaam te zien (wanneer je die hebt ingevuld[AvdL2] ).

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dat kan via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Plant Party en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die The Plant Party van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@theplantparty.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe The Plant Party persoonsgegevens beveiligt

The Plant Party neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens The Plant Party

Website: www.theplantparty.nl
Emailadres: info@theplantparty.nl
Facebook: www.facebook.com/theplantparty
Instagram: www.instagram.com/theplantparty.nl

Mocht het nodig zijn, dan wordt deze privacyverklaring aangepast. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 februari 2020.